Psychoterapia

Sylwia Szyszko – Ginalska

690 615 350

Nazywam się Sylwia Szyszko – Ginalska. Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pomagam ludziom lepiej zrozumieć siebie, ich wybory życiowe oraz tworzone relacje.

Uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy, dlatego potrzebuje uważnego i dopasowanego do potrzeb kontaktu. Wierzę, że podstawą zmiany jest oparta na zaufaniu relacja terapeutyczna. Taka, w której istnieje przestrzeń na odkrywanie i wyrażanie różnorodnych przeżyć, myśli i uczuć.

Dokładam wszelkich starań, by tworzyć osobie, której towarzyszę w gabinecie, pomocne warunki zarówno do mierzenia się z trudnymi doświadczeniami, jak i do odkrywania siebie. Staram się tworzyć takie miejsce, w którym można otrzymać rozumienie trudności jak i pełną zaangażowania pomoc. Dbam o etyczne i merytoryczne aspekty kontaktu terapeutycznego.

INFORMACJA
W związku z utrzymującą się epidemią koronawirusa, w sytuacji wprowadzenia odgórnych obostrzeń ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i własne będę prowadziła konsultacje i terapię w formie telefonicznej oraz zdalnej przy użyciu komunikatorów internetowych. W związku z tym może pojawiać się sytuacja czasowego zawieszania pracy w gabinecie.

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w ujęciu psychoanalitycznym, która poprzedzona jest kilkoma konsultacjami.

Pracuję w podejściu psychoanalitycznym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Oferta

Zapraszam osoby przeżywające lęk, pustkę, poczucie winy, a także cierpiące z powodu przygnębienia, smutku lub doświadczające trudności w relacjach z innymi.

Moja pomoc skierowana jest również do osób znajdujących się w sytuacji kryzysu lub próbujących poradzić sobie po przeżyciu trudnych (w tym traumatycznych) doświadczeń czy żałoby po stracie bliskich. Zapraszam zarówno tych, którzy aktualnie mierzą się z sytuacją kryzysu, jak i tych od lat doświadczających trudności.

Moja oferta jest skierowana także do osób, które pomimo pozornie dobrego funkcjonowania nie czują wewnętrznej satysfakcji z życia i chciałyby „odnaleźć siebie”.

Zapraszam do kontaktu.