Psychoterapia

Więcej o psychoterapii

Konsultacje

Konsultacje odbywają się przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu psychoterapii. Jest to zazwyczaj cykl kilku spotkań służących terapeucie rozpoznaniu problemu oraz zaproponowaniu osobie najbardziej adekwatnej formy pomocy. To czas, w którym terapreuta może pytać o różne obszary życia i doświadczenia po to, by pełniej zrozumieć naturę problemu, z którym zgłasza się osoba.   

Natomiast dla osoby szukającej pomocy konsultacje mogą być pomocne nie tylko w lepszym rozumieniu źródła problemu, lecz także wstępnemu poznaniu terapeuty, np. jego stylu pracy. Dzięki konsultacjom możesz zobaczyć, czego  spodziewać się w terapii. Masz szansę poczuć, czy terapeuta Cię rozumie, czy czujesz się bezpiecznie w kontakcie tak, by móc mówić o różnych doświadczeniach. Wreszcie podczas konsultacji możesz podjąć decyzję czy chcesz z danym terapeutą rozpocząć wspólną pracę nad zmianą. Zatem jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem psychoterapii, na początek zapraszam do umówienia się na kilka konsultacji (zwykle do 4 spotkań).

Konsultacje same w sobie mogą stanowić krótkoterminową pomoc w bieżących trudnościach. Terapeuta, gdy uzna to za pomocne,  może także zasugerować konsultację u innego specjalisty, np. seksuologa, psychiatry czy neurologa, lub zalecić inne oddziaływania psychologiczne np. warsztaty, psychoterapię grupową, par, rodzinną.

Jeżeli terapeuta  uzna, że swoim rozumieniem i umiejętnościami może pomóc, a także osoba poczuje, że chce pracować z tym terapeutą, to obie strony umawiają się na rozpoczęcie procesu psychoterapeutycznego. Podczas konsultacji ustalane są zarówno: cel terapii, jak i zasady dalszej pracy.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna w ujęciu psychoanalitycznym jest formą pomocy przeznaczoną dla osób, które chcą rozwiązać swoje trudności oraz lepiej zrozumieć siebie i własne decyzje. Wiąże się z regularnym cyklem spotkań, które zazwyczaj trwa dłuższy czas zależny od indywidualnego tempa zachodzących w każdej osobie zmian. Zatem psychoterapia trwa do momentu aż dwie strony – pacjent i terapeuta – wspólnie uznają, że nie jest ona pacjentowi już dłużej potrzebna.

Uważam, że ważnym elementem leczącym w psychoterapii jest stała i bezpieczna relacja z terapeutą. Tworzy ona swoistego rodzaju ramę i przestrzeń dla osoby, by mogła wyrażać uczucia, rozwijać pełniejsze rozumienie siebie oraz modyfikować własne doświadczenia w atmosferze zaufania i autentycznego kontaktu z terapeutą zainteresowanym jej światem wewnętrznym.

W związku z tym ważne jest dla mnie rozumienie doświadczeń pacjenta, któremu towarzyszę w gabinecie, z całym wachlarzem jego różnorodnych przeżyć, myśli, uczuć, fantazji czy snów. Skupiam się na omawianiu tego, jakie znaczenie mają objawy czy trudności w życiu pacjenta. Jak wpisują się one w jego aktualne oraz wcześniejsze doświadczenia czy historię przekazów rodzinnych, po to by pacjent mógł dzięki pełniejszemu rozumieniu i przeżywaniu siebie wprowadzać zmiany we własnym życiu.

Istotnym aspektem psychoterapii jest dla mnie także badanie i omawianie znaczenia bieżącej relacji,  którą tworzymy razem z pacjentem w gabinecie, ponieważ daje to możliwość wspólnego obserwowania, jak funkcjonuje on w kontakcie z terapeutą i jak go przeżywa. Wierzę, że dzięki budowaniu wspólnego rozumienia tej sytuacji także jest możliwe wprowadzanie zmiany w świecie wewnętrznym pacjenta oraz w jego zdolności do tworzenia innych relacji.

Zapraszam do kontaktu.