O mnie

Moje kwalifikacje

Sylwia Szyszko – Ginalska

Psychoterapeutka

W 2013 roku ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia kliniczna dziecka, terapia rodzin i małżeństw, a także dwa lata wcześniej Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Aktualnie realizuję czwarty rok czteroletniego podyplomowego szkolenia w psychoterapii dorosłych w podejściu psychoanalitycznym. Szkolenie prowadzone jest w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie i rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP), którego jestem członkiem. Jest także zgodne z kryteriami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

Regularnie rozwijam własne umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach, wykładach i seminariach klinicznych PTPP. Ukończyłam także szkolenia związane z pomocą psychologiczną osobom po doświadczeniu traumy:

  • szkolenie I stopnia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) afiliowane przez Polskie Towarzystwo EMDR,
  • szkolenie I stopnia z Psychotraumatologii Praktycznej organizowane przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam:

  • pracując kilka lat (2014-2017) na oddziale całodobowym oraz w poradni zdrowia psychicznego Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
  • podczas licznych staży zawodowych, m.in.: w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego, w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Wydziału Psychologii UW, w Domu Małego Dziecka nr 15 w Warszawie, a także pracując jako psycholog szkolny.
  • pracując od 2020 roku w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz współprowadzę konsultacje, psychoterapię rodzinną i psychoterapię małżeństw i par. Korzystam również z superwizji u superwizorów Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w ramach stałej współpracy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo z Tavistock Centre for Couple Relationships w Londynie.

Pracuję w podejściu psychoanalitycznym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Zapraszam do kontaktu.